.. PER A CREMAR...

dissabte, 13 d’abril de 2013

sshot-2013-04-10-[06-49-50] sshot-2013-04-10-[06-50-29]
Punxeu en el document per baixarlo o imprimir

La primera quota de 50 euros es podra pagar indistintament en les reunions del dilluns o divendres fins al 31 de Maig.

El numero de compte bancari de la falla sa unificat només en un sent el mateix:
3058/7071/24/2720002347
Oficina de Cajamar al carrer Valencia (antiga cooperativa)

Relacio membres que tenen que fer arrivar a la falla lo antes posible les fotocopies dels documents marcats.

faltenfotocopies