.. PER A CREMAR...

dilluns, 15 d’octubre de 2012

LOTERIA DE NADAL

És fa saber a la comissió que ja està repartint-se la lotería de Nadal, tots els fallers i falleres de la Cort Major hauran de passar per les reunions per a arreplegar la lotería que li CORRESPON OBLIGATORIAMENT per a aquest sorteig, al mateix temps s'informa que deurà pagar-se integrament abans del sorteig.