.. PER A CREMAR...

dimecres, 9 de maig de 2012

PAGAMENT INSCRIPCIO

Davant de la impossibilitat d'alguns fallers i falleres per Motius professionals o d'estudis per residir fora de la nostra ciutat, Es podrà ingressar en els comptes bancaris De la falla baix indicats fent-nos arribar per email el tipus de pagament Triat per al present exercici, o la fitxa que corresponga, així com indicar-nos l'entitat bancària i la referència del justificant de l'ingrés per a evitar confusions.

CAJA CAMPO:

comissio femenina: 3058 – 7050 – 33 –2720001189

comissio masculina: 3058 – 7050 – 30 - 2720000902

Fent constar el nom de l'interessat/da.

EMAIL: web@falladelmercat.net