.. PER A CREMAR...

divendres, 30 de març de 2012

LA PLANTÁ

El president mirant pel forat, tot correcte.