.. PER A CREMAR...

dissabte, 31 de març de 2012

LA CREMÁ.

Foto en família, gelats i arrupits però ahi, fins que la cremarem.