.. PER A CREMAR...

divendres, 30 de març de 2012

Tots cap a dalt i tots cap a baix, no hi ha falla sense grua. En la foto, de baix cap a dalt i d'esquerra a dreta (per a no confundir), Mar la F.M.I, Josep el president infantil, Angeles la vicepresidenta 1ª i Julio el president.