.. PER A CREMAR...

divendres, 30 de març de 2012

CABALGADA DEL NINOT 1

Les Republicanes Independents amb el president Julio, Mar la F.M.I i el president infantil Josep.