.. PER A CREMAR...

dissabte, 16 de gener de 2010

PLAY-BACK MAJORS 2010

Amb una gran velleza visual en la posada en escena, s'interpreta un numero musical exquisit, on es va poder apreciar el bon fer dels artistes que ens van oferir un espectacle extraordinari deleitant al public assistent.