.. PER A CREMAR...

dijous, 17 d’abril de 2008

ESTATUTS FALLA DEL MERCAT

De la mà de l'arxiver-bibliotecari de la falla rebem còpia digital dels estatuts de l'associació cultural falla del mercat de sueca de la cual només se li han llevat les firmes i les dades personals de les persones allí referenciades, l'arxiu es pot obrir o descarregar en format pdf.

img094

4 comentarios:

Anònim ha dit...

Jo només voldria aclarir un detall respecte als estatuts de la falla, en CAP dels seus articles es reflectix que els drets vinguen donats en funció del que es page, tots els associats de L'ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA DEL MERCAT són iguals en drets i obligacions. (Independentment de la quota establida)
Jo sols intente aclarir els no pocs comentaris que s'escolten o es poden llegir en els xats i perquè no hi haja idees confuses, les dones que paguen 160€, encara que paguen 200€ o 500€, tindran els mateixos drets que ara (o siga els mateixos que els hòmens), l'únic que tindran si paguen mes és mes gasto.
A mes, els que insinuen que les dones no tenen el mateix dret que els hòmens per pagar menys, ho continuaran dient ja que si s'aprova la pujada de 40€ continuaran pagant menys.
No estaria de mes que ens llegirem tots els estatuts. Espere no crear en açò mes malestar del que ja hi ha en la falla!!

Anònim ha dit...

Pos yo tambien kiero aser un comentario anonimo, segun establesen los estatutos, no se puede apuchar la cuota por el morro aunque se aya botado que si.

ARTICULO-14 apartado e)

Son competencia de la Asamblea General: Fijar (que no fijas, error de transcripción en los Estatutos) las cuotas ordinarias o extraordinarias de los miembros de la Asamblea.

Que quiere desir esto? Usease, La Junta de la Falla no puede bajo ningún consepto en una reunión solo de machos aprobar unas quotas en el Presupuesto, es más, cualquier fallero o fallera puede impugnar esa votasión i no servir pa na. Y no quiero entrar en mas detalles que puedan alterar la convivensia de nuestra querida y amada Falla.

El lunes machotes nos vemos en la reunión.

Anònim ha dit...

En este bloc no hi ha moderació? Perquè repetir missatges i més quan un no és l'autor hauria d'eliminar-se.

Al tema:
el que proposa l'anònim i "el notario" em pareix igualment sexista. Em pareix més correcte demanar el mateix tracte per a tots i totes.

La directiva europea que tindrà el seu calc el la llei d'igualtat que no vaig ara a perdre temps en buscar diu:

"Se entiende por principio de igualdad de trato la ausencia de cualquier discriminación directa o indirecta por razón de sexo.

Existe una discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutral perjudica de un modo desproporcionado a las personas de un sexo determinado, a menos que el objetivo perseguido por la aplicación de dicha disposición, criterio o práctica esté objetivamente justificado y cuando los medios para alcanzarlo sean apropiados y necesarios."

Doncs be jo no veig cap objectiu objectivament justificable per a que un home haja de pagar el doble que una dona.

Algú en coneix algun???

Anònim ha dit...

No pasa res els homens que pagen 160 i les dones 310 i no em sentire discriminat, perque els drets serien els mateixos i no em sentiria inferior.Igual de mal es ser machista com feminista.